Tìm người thân

MS15529: Nguyễn Thị Hiến tìm dì Phạm Thị Sáu

Họ và tên: Phạm Thị Sáu

Tên cha: Phạm Khang

Tên mẹ: Bùi Thị Hợp

Tên anh-chị-em: Chắt, Hai, Ba, Tư Năm, Sáu, Bảy, Tám, Chín, Mười, Nhỏ

Năm thất lạc: Khoảng năm 1944-1945

Gia đình mong biết tin bà Phạm Thị Sáu, sinh năm 1930, quê Quảng Bình. Thân sinh là hai cụ Phạm Khang và Bùi Thị Hợp. Các anh chị em là Chắt, Hai, Ba, Tư Năm, Sáu, Bảy, Tám, Chín, Mười, Nhỏ.

Khoảng năm 1944-1945, bà Phạm Thị Sáu theo một người phụ nữ đi buôn gạo chuyến Bắc – Nam, rồi không liên lạc với gia đình. Sau đó, có người kể bà Sáu đã sang Lào hoặc Thái Lan, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]