Tìm người thân

MS11357: Nguyễn Thị Hiền tìm chị Nguyễn Thị Tỉnh

Họ và tên: Nguyễn Thị Tỉnh

Năm sinh: khoảng 1934 - 1935

Quê quán: Thái Bình

Tên anh-chị-em: Tính, Cài, Hiền

Năm thất lạc: 1975

Gia đình rất mong biết tin bà Nguyễn Thị Tỉnh, sinh khoảng năm 1934, tại Thái Bình. Mất liên lạc khoảng năm 1975.

Bà Tỉnh sinh ra trong gia đình có 4 chị em là Tình, Tỉnh, Cài và Hiền. Hoản cảnh khó khăn, mẹ cho bà Tỉnh là con nuôi cụ Nguyễn Thị Sót ở Hà Nội. Năm 1952 – 1953, mẹ có đến thăm bà Tỉnh một lần. Sau đó, bà Tỉnh theo cha mẹ nuôi chuyển vào Nam sinh sống.

Năm 1975, gia đình nhờ người quen vào Sài Gòn hỏi thăm thì tìm được bả Tỉnh. Khi đó bà Tỉnh viết thư về cho biết mình đang ở Gia Định, đã lập gia đình và sinh được 7 người con. Sau đó, gia đình lại nhờ người mang thư và ảnh vào thì bà Tỉnh cùng chồng con đã chuyển đi nơi khác sinh sống rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *