Tìm người thân

MS5715: Nguyễn Thị Hiến tìm bác Nguyễn Hữu Viễng

Họ và tên: Nguyễn Hữu Viễng

Năm sinh: 1928

Năm thất lạc: 1945

Gia đình rất mong biết tin ông Nguyễn Hữu Viễng, sinh năm 1928, cùng con cháu của ông.

Ông Viễng quê ở phủ Thái Ninh, tỉnh Thái Bình. Dưới ông là hai người em gái cùng cha khác mẹ là Dựa và Bấy. Năm 1945, cuộc sống khó khăn, ông Viễng bỏ đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Khoảng năm 1958, một người cán bộ miền Nam về Thái Bình tìm người thân của ông Viễng và cho biết ông Viễng đang hoạt động cách mạng trong rừng nên không cho biết thông tin cụ thể được. Người này cho biết ông Viễng khi đó có 2 người con, còn mình là anh vợ của ông Viễng. Ngồi chơi 1 lúc người này bỏ đi rồi biệt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *