Tìm người thân

MS2289: Nguyễn Thị Hè tìm cháu Nguyễn Thị Gái

Họ và tên: Nguyễn Thị Gái

Năm sinh: 1944

Tên cha: Nguyễn Văn Huệ

Tên mẹ: Nguyễn Thị Kệ

Trong ảnh là cụ Nguyễn Thị Hè đăng ký tìm cháu tên là Nguyễn Thị Gái, sinh khoảng năm 1945. Chị gái của cụ Hè tên là Nguyễn Thị Kệ, bị mù, sinh được một bé gái đặt tên là Nguyễn Thị Gái, tại Mưỡu Giáp, Ninh Bình. Khi con gái vừa biết ngồi thì cụ Kệ bồng con đi giã gạo thuê tại nhà dòng Ninh Cường, Nam Định rồi biệt tích đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *