Tìm người thân

MS5978 : Nguyễn Thị Hạnh tìm cha Nguyễn Văn Lúa

Họ và tên: Nguyễn Văn Lúa, tức Hai Lúa

Năm thất lạc: 1970

Chị Nguyễn Thị Hạnh

Chị Nguyễn Thị Hạnh đăng ký tìm cha Nguyễn Văn Lúa, tức Hai Lúa. Vợ là bà Đỗ Thị Ngọc Lan.

Trước năm 1966, gia đình bà Đỗ Thị Ngọc Lan, quê quán Châu Đốc, sang Campuchia sinh sống. Tại đây, bà Lan lập gia đình với ông Nguyễn Văn Lúa. Lúc đó gia đình ông Lúa sinh sống tại chợ Cây Táo, bến đò nhỏ Campuchia. Năm 1966, bà Lan sinh con gái, đặt tên Nguyễn Thị Hạnh. Năm 1970, bà Lan qua đời, ông Lúa gởi con cho nhà vợ nuôi giúp, rồi bỏ đi. Cũng trong năm 1970, gia đình bà Lan quay về Việt Nam. Sau này, gia đình có nhờ người sang Campuchia tìm, thì được biết ông Lúa đã quay về Việt Nam sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *