Tìm người thân

MS6211: Nguyễn Thị Hạnh Phước tìm cha Nguyễn Thân

Họ và tên: Nguyễn Thân

Năm sinh: 1975

Năm thất lạc: 1975

Bà Phan Thị Đấu

Bà Phan Thị Đấu

Chị Nguyễn Thị Hạnh Phước đăng ký tìm cha tên là Nguyễn Thân, bị mất liên lạc từ năm 1975.

Ông Nguyễn Thân có vợ con ở Cam Ranh, đi lính chế độ cũ đóng quân tại Hàm Rồng, Gia Lai. Khoảng năm 1971, ông Thân chung sống với bà Nguyễn Thị Đấu, làm việc ở ty nông nghiệp tỉnh Gia Lai. Khoảng năm 1974, bà Đấu sinh được người con gái. Khi con gái được 4 tháng thì bà bồng con đi chạy loạn rồi thất lạc con tại Gia Lai.

Năm 1975, khi bà Đấu mang thai thì biết ông Thân đã có vợ con nên trốn lên chùa để lánh mặt. Sau đó, ông Thân tìm được nên bà Đấu trốn ra Huế sinh sống. Cũng trong năm đó, bà Đấu sinh được một bé gái đặt tên là Nguyễn Thị Hạnh Phước.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *