Tìm người thân

MS13717: Nguyễn Thị Hải tìm gia đình

Năm thất lạc: 1951

Ảnh bà Hải

Bà Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1946, đăng ký tìm gia đình. Bà Hải bị thất lạc năm 1951, tại nhà thờ Cống Vọng.

Bà Hải nghe mẹ nuôi là cụ Nguyễn Thị Hòa kể lại. Năm 1951, bà Hải theo mẹ tên Tương đến nhà thương Cống Vọng để nuôi người bà bị ốm rồi thất lạc từ ngày đó. Nghe nói bố bà là bộ đội chống Pháp, trước nhà có cây sung to.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *