Tìm người thân

MS17025: Nguyễn Thị Hà tìm mẹ Nguyễn Thị Chỉnh

Họ và tên: Nguyễn Thị Chỉnh

Năm thất lạc: 1976

Chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1976 đăng ký tìm mẹ Nguyễn Thị Chỉnh.

Theo thông tin từ mẹ nuôi chị Nguyễn Thị Hà kể lại. Năm 1976, mẹ nuôi chị Hà đến bệnh viện Hà Đông tìm xin con nuôi. Thông qua người hộ lý tên Nguyễn Thị Vân, mẹ nuôi nhận một bé gái sơ sinh về làm con nuôi. Nay chị Nguyễn Thị Hà mong tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *