Tìm người thân

MS14785 : Nguyễn Thị Hà tìm con Lâm Sơn

Họ và tên: Lâm Sơn

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hà

Năm thất lạc: 1994

Bà Nguyễn Thị Hà đăng ký tìm con Lâm Sơn, sinh năm 1994. Quê Bình Thuận.
Năm 1994, do hoàn cảnh khó khăn nên sau khi sinh con trai, là anh Lâm Sơn được 14 ngày, bà Nguyễn Thị Hà mang con cho vợ chồng bác sĩ Năm nhờ nuôi giúp. Sau khi nhận nuôi anh Sơn được mấy ngày, vợ chồng bác sĩ Năm mang anh Sơn cho gia đình người Pháp nhận làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]