Tìm người thân

MS11767: Nguyễn Thị Hà tìm chị dâu Hoàng Thị Bích Vân và cháu Dũng

Họ và tên: Hoàng Thị Bích Vân - Hoàng Kim Dũng

Năm thất lạc: 1975

Ảnh ông Cương

Bà Nguyễn Thị Hà đăng ký tìm chị dâu Hoàng Thị Bích Vân, quê An Khê, Đà Nẵng, cùng cháu Hoàng Kim Dũng.

Năm 1973, ông Cường đi lính Việt Nam Cộng Hòa đóng quân tại Quế Sơn, Quảng Nam. Trong thời gian này, ông Cường kết hôn với bà Hoàng Thị Bích Vân. Năm 1974, vợ chồng ông sinh được 1 người con trai đặt tên Hoàng Kim Dũng. Năm 1975, ông Cường theo đơn vị di tản về Sài Gòn. Vài năm sau, ông Cường mất nên gia đình mất liên lạc với vợ con của ông.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *