Tìm người thân

MS16341: Nguyễn Thị Giữ tìm con Trần Thị Định

Họ và tên: Trần Thị Định

Năm sinh: 1968

Quê quán: Quảng Ngãi

Tên mẹ: Nguyễn Thị Giữ

Tên anh-chị-em: Trần Thị Phước, Trần Tịnh

Năm thất lạc: 1980

Bà Nguyễn Thị Giữ đăng ký tìm con Trần Thị Định, sinh năm 1968. Quê Quảng Ngãi. Anh chị là Trần Thị Phước, Trần Tịnh.

Năm 1980, chị Trần Thị Định theo người thân vào miền Nam tìm việc làm rồi bị thất lạc đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *