Tìm người thân

MS20138: Nguyễn Thị Duyên tìm mẹ

Họ và tên: Tìm mẹ

Năm thất lạc: 1966

Ảnh chị Duyên

Trong ảnh là chị Nguyễn Thị Duyên, sinh khoảng năm 1965, mong tìm mẹ và người thân ruột thịt của mình.

Theo thông tin mà chị Duyên nghe kể lại. Năm 1965, hoàn cảnh khó khăn, người mẹ gửi con gái mới biết bò cho bà bán nước ở Trại Găng trông giúp. Sau đó người mẹ có ghé thăm con vài lần và gửi tiền chăm sóc. Được khoảng 1 năm thì bặt tin đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]