Tìm người thân

MS13523: Nguyễn Thị Dưỡng tìm em Nguyễn Thị Dục

Họ và tên: Nguyễn Thị Dục

Năm sinh: 1960

Quê quán: Đà Nẵng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thuẫn

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Dưỡng

Năm thất lạc: 1975

Bà Nguyễn Thị Dưỡng đăng ký tìm em Nguyễn Thị Dục, thường gọi là Dung, sinh năm 1960, tại Đà Nẵng, thất lạc năm 1975.

Cuộc sống khó khăn, bà Dục phải đi giúp việc cho nhà bác sĩ Thịnh ở Nha Trang, Khánh Hòa. Sau giải phóng, gia đình bác sĩ Thịnh chuyển đi nơi khác, còn bà Dục đi theo ông Quýnh là lái xe của nhà bác sĩ Thịnh rồi bặt tin.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]