Tìm người thân

MS437 : Nguyễn Thị Được tìm chị Nguyễn Thị Đào

Họ và tên: Nguyễn Thị Đào

Năm sinh: khoảng 1928

Tên cha: Nguyễn Văn Cho

Tên mẹ: Nguyễn Thị Mùi

Tên anh-chị-em: Sáng, Mua, Thược và Được

Năm thất lạc: 1954

Bà Nguyễn Thị Được

Bà Nguyễn Thị Được

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Được tha thiết tìm chị là Nguyễn Thị Đào, sinh khoảng năm 1928, vì hoàn cảnh phải cho đi làm con nuôi khi mới 5-6 tuổi.

Hai cụ Nguyễn Văn Cho và Nguyễn Thị Mùi sinh được 5 người con là Sáng, Mua, Đào, Thược và Được. Do hoàn cảnh khó khăn, cụ Cho đành cho bà Đào làm con nuôi hai cụ Thông Tuất ở nhà thờ Quỳnh Lộc. Một thời gian sau, bà Đào theo ba mẹ nuôi chuyển đến Làng Cau, gần núi Xước, Thanh Hóa. Có lần cụ Cho tìm đến thăm con nhưng bà Đào đi chăn trâu về muộn nên không gặp được.

Năm 1954, bà Đào theo ba mẹ nuôi chuyển vào Nam sinh sống rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *