Tìm người thân

MS15967: Nguyễn Thị Dung tìm con Võ Thị Kim Nhung

Họ và tên: Võ Thị Kim Nhung, tức Loan

Tên mẹ: Nguyễn Thị Dung

Năm thất lạc: 2009

Chị Võ Thị Kim Nhung, tức Loan lúc nhỏ

Bà Nguyễn Thị Dung đăng ký tìm con Võ Thị Kim Nhung, tức Loan, sinh năm 1985, quê Tp.HCM.

Chị Võ Thị Kim Nhung bị bệnh tâm thần nhẹ. Ngày 10/9/2009, chị Nhung nói với gia đình ra ngoài mua đồ, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *