Tìm người thân

MS10076: Nguyễn Thị Đông tìm em cùng cha khác mẹ

Họ và tên: Tìm em cùng cha khác mẹ

Năm thất lạc: Khoảng 1976-1977

Chị Nguyễn Thị Đông đăng ký tìm em cùng cha khác mẹ, sinh khoảng năm 1974, tại Tiền Hải, Thái Bình mà gia đình không biết tên.

Ông Nguyễn Văn Miền, sinh năm 1937, quê Phú Yên. Ông tham gia cách mạng và bị địch bắt giam tại Phú Quốc. Năm 1973, khi được thả ra, ông Miền được đưa ra Thái Bình an dưỡng rồi tiếp tục chiến đấu, đơn vị đóng quân tại Tiền Hải. Tại đây, ông chung sống với một phụ nữ tên Thi. Đầu năm 1974, bà Thi mang thai thì ông Miền được lệnh vào Phú Yên chiến đấu rồi hy sinh.

Khoảng năm 1976 – 1977, gia đình nhận thư của bà Thi nhưng không hồi âm nên mất liên lạc đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *