Tìm người thân

MS10514: Nguyễn Thị Đỗ Trang tìm em gái

Họ và tên: Tìm em gái

Năm thất lạc: 1955

Chị Nguyễn Thị Đỗ Trang

Chị Nguyễn Thị Đỗ Trang

Trong ảnh là chị Nguyễn Thị Đỗ Trang đăng ký tìm em gái cùng cha khác mẹ, sinh khoảng năm 1955, tại Quảng Ngãi mà chị Trang không biết tên.

Theo thông tin mà chị Trang biết được. Ba chị Trang là ông Nguyễn Đức Trắc có thời gian đi lính đóng quân tại Trà Bồng, Quảng Ngãi. Trong thời gian này, ông chung sống với một người phụ nữ tên là Lâm Ni. Năm 1955, khi bà Ni có thai sắp sinh thì ông Trắc được lệnh trở vào Nam rồi mất liên lạc với bà Ni từ ngày đó.

Sau này, chị Trang xem báo thấy một nghệ sĩ cải lương rất giống mình đăng báo tìm cha là Nguyễn Đức Trắc. Tuy nhiên do khi đó mặc cảm hoàn cảnh khó khăn nên chị Trang không liên lạc cũng không giữ lại tờ báo đó. Nay kinh tế gia đình đã ổn định, chị Trang luôn ân hận vì không liên lạc với người em gái cùng cha khác mẹ của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *