Tìm người thân

MS15554: Nguyễn Thị Định tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Thị Định

Năm thất lạc: 1955

Bà Nguyễn Thị Định

Bà Nguyễn Thị Định, sinh năm 1955 tại nhà thương Vọng, Hà Tây cũ, đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Uẩn kể lại, năm 1955, có một người phụ nữ đến nhà thương Vọng ở Hà Tây cũ sinh con gái. Vì hoàn cảnh khó khăn, sau khi sinh, người mẹ mang con cho bà Nguyễn Thị Uẩn, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]