Tìm người thân

MS22589: Nguyễn Thị Dĩnh tìm con Nguyễn Thị Lan Hương

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương

Tên cha: Nguyễn Văn Mầu

Tên mẹ: Nguyễn Thị Dĩnh

Năm thất lạc: 2000

Chị Nguyễn Thị Lan Hương

Bà Nguyễn Thị Dĩnh đăng ký tìm con Nguyễn Thị Lan Hương, sinh năm 1994, quê Bắc Ninh.

Năm 1994, bà Nguyễn Thị Dĩnh sinh được con gái đặt tên Nguyễn Thị Lan Hương. Khi chị Hương khoảng 1 tháng tuổi, gia đình khó khăn nên chồng bà Dĩnh là ông Nguyễn Văn Mầu mang con gái gửi vào cô nhi viện Từ Liêm, Hà Nội. Lúc chị Hương được 3 tháng tuổi, gia đình nhận được lá thư báo chị Hương được nhận nuôi tại Mỹ. Năm 2000, được tin cha mẹ nuôi chia tay và chị Hương sống với mẹ nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *