Tìm người thân

MS3251: Nguyễn Thị Điểu tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1955

Vợ con ông Phạm Văn Đức đăng ký tìm họ hàng bên nội của mình. Theo thông tin mà ông Phạm Văn Đức biết được. Khoảng năm 1954, ông Đức theo cha là Phạm Văn Đạo rời quê Nam Định vào Nam sinh sống. Lúc đó ở quê ông Đức còn mẹ và các anh chị.

Năm 1988, ông Đức mất chỉ kịp trăn trối cho vợ con ráng tìm về quê hương, nguồn cội của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *