Tìm người thân

MS18875: Nguyễn Thị Điệu tìm gia đình

Năm thất lạc: 1957

Bà Nguyễn Thị Điệu

Bà Nguyễn Thị Điệu

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Điệu sinh khoảng năm 1942, thất lạc gia đình khoảng năm 1957 rất mong tìm được người thân ruột thịt của mình.

Trong ký ức của mình, bà Điệu nhớ quê bà ở Thừa Thiên Huế. Cha là Nguyễn Văn Thơm, mẹ là Trần Thị Bứa, bà có chị gái tên Sò và em gái tên Vạt. Trong nhà có 2 dì tên Rau và Dưa, có 2 cậu là Lý và Bồng. Cậu Bồng có con trai tên Bịch. Bà nhớ cả 2 cậu và 2 dì đều làm nghề đổ nó trên sông. Năm 14 tuổi, bà đi lạc đến Bình Định rồi thất lạc gia đình từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *