Tìm người thân

MS5747: Nguyễn Thị Điểm tìm cha Nguyễn Ngọc Ngụ

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ngụ

Năm sinh: 1/3/1918

Quê quán: Thôn Trung Thành, xã Mỹ Quan, huyện Phù Mỹ, Bình Định

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Ngọc Ngụ

Ông Nguyễn Ngọc Ngụ

Bà Nguyễn Thị Điểm, sinh năm 1946 rất mong nhận được tin tức của cha là cụ Nguyễn Ngọc Ngụ, sinh năm 1918, cùng con cháu của cụ.

Cụ Ngụ quê ở huyện Phù Mỹ, Bình Định. Năm 1945, cụ Ngụ tập kết ra Bắc rồi mất liên lạc. Sau giải phóng, cụ Ngụ về quê thăm họ hàng cho biết cụ đang công tác ở Cơ quan Điều dưỡng Bộ ngoại thương, tại huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phú. Khi đó, cụ cũng lập gia đình mới và có 2 người con.

Ở chơi vài hôm, cụ Ngụ quay ra Bắc rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]