Tìm người thân

MS20191: Nguyễn Thị Diễm Châu tìm em Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Năm sinh: 1992

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hồng

Năm thất lạc: 1998

Chị Nguyễn Thị Diễm Châu, tức Nhè, mong tìm em Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh năm 1992, quê Đà Nẵng. Mẹ là bà Nguyễn Thị Hồng.

Năm 1998, do hoàn cảnh không đủ khả năng nuôi hai con nên bà Hồng đã mang con gái Cẩm Nhung cho một gia đình làm con nuôi. Sau đó, chị Nhung theo gia đình nhận nuôi chuyển đi nơi khác và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]