Tìm người thân

MS18881: Nguyễn Thị Để tìm ông Emmilio L Hidalgo

Họ và tên: Emmilio L Hidalgo

Năm sinh: 1933

Quê quán: Philippin

Năm thất lạc: 1972

Bà Nguyễn Thị Để sinh năm 1945 mong tìm thông tin về chồng là ông Emmilio L Hidalgo, sinh năm 1933, người Philippin.

Bà Để và ông Emmilio L Hidalgo

Bà Để và ông Emmilio L Hidalgo

Năm 1970, bà Để ra Đà Nẵng lập nghiệp và quen với ông Emmilio L Hidalgo, là kỹ sư điện thành phố Zison qua Việt Nam làm việc ở công ty hợp tác xã Hoa Kỳ tại TP Đà Nẵng.

Năm 1971, ông bà làm thủ tục đăng ký kết hôn và sinh một con trai đặt tên là Emmilio Nguyễn Quang Sơn. Năm 1972, công ty đóng cửa nên ông Emmilio L Hidalgo về lại Philippin. Lúc đó bà Để về sống tại Nha Trang và bặt tin ông Emmilio L Hidalgo đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *