Tìm người thân

MS14724: Nguyễn Thị Đào tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Thị Đào

Năm thất lạc: 1975

Chị Nguyễn Thị Đào

Chị Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1975, tại Sóc Trăng đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin bố mẹ nuôi kể lại, năm 1975, chị Nguyễn Thị Đào bị bỏ rơi ngay sau khi sinh tại Sóc Trăng. Nay chị Đào tha thiết mong tìm được người thân ruột thịt.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]