Tìm người thân

MS13223 : Nguyễn Thị Đào tìm cô Chu Thị Liễu

Họ và tên: Chu Thị Liễu

Năm sinh: 1989

Năm thất lạc: 2009

Ảnh chị Liễu

Gia đình mong biết tin chị Chu Thị Liễu, sinh năm 1989, tại Hà Nội. Năm 2009, chị Liễu đi phụ bán cho quán cơm phố Kim, Hà Nội, Sau đó, chị quen với một người tên Ngọc và dẫn Ngọc về thăm gia đình. Cũng trong năm đó, chị Liễu gọi điện về cho biết bị lừa bán sang Trung Quốc rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]