Tìm người thân

MS16796: Nguyễn Thị Dân tìm cô Nguyễn Thị Dư

Họ và tên: Nguyễn Thị Dư

Quê quán: Hải Phòng

Tên cha: Nguyễn Văn Bơi

Tên mẹ: Nguyễn Thị Chốc

Tên anh-chị-em: Nguyễn Văn Khoan

Năm thất lạc: 1955

 Chị Nguyễn Thị Dân

Chị Nguyễn Thị Dân đăng ký tìm cô Nguyễn Thị Dư, quê Hải Phòng. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Bơi và Nguyễn Thị Chốc. Anh trai Nguyễn Văn Khoan.

Trước năm 1954, bà Nguyễn Thị Dư lập gia đình với ông Trần Văn Thọ. Sau đó, ông bà chia tay và bà Dư lập gia đình mới với ông Lý Mạc. Năm 1955, gia đình bà Dư di cư vào miền Nam, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *