Tìm người thân

MS5455: Nguyễn Thị Cúc tìm anh nuôi Đỗ Huy Toàn

Họ và tên: Đỗ Huy Toàn

Năm sinh: 1944-1948

Tên mẹ: Đỗ Thị Tích; mẹ nuôi Ngô Thị Hơn

Năm thất lạc: 1973

Bà Nguyễn Thị Cúc muốn tìm lại người anh nuôi mình tên Đỗ Huy Toàn, quê ở Hải Hậu, Hà Nam Ninh cũ (nay là địa phận tỉnh Nam Định), thất lạc năm 1973.

Ông Đỗ Huy Toàn sinh khoảng năm 1944-1948, mẹ tên Đỗ Thị Tích, mẹ nuôi tên Ngô Thị Hơn, anh trai tên Đỗ Huy Dụng. Trước đây, ông đi bộ đội đóng quân ở Hải Phòng, tới năm 1968, đơn vị chuyển về Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, ông nhận cụ Ngô Thị Hơn làm mẹ nuôi và thường xuyên lui tới nhà mẹ nuôi chơi. Năm 1970, gia đình mẹ nuôi chuyển về sau nhà máy diêm gỗ ở Cầu Đuống, Gia Lâm, Hà Nội sinh sống. Năm 1973, ông về thăm mẹ nuôi, khi đó ông sắp giải ngũ và hẹn 3-4 hôm nữa quay lại thăm cả nhà. Kể từ lần đó, gia đình nuôi không nhận được tin tức gì về ông nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *