Tìm người thân

MS10716: Nguyễn Thị Cúc tìm anh Nguyễn Văn Hoàng, hoặc Trần Văn Hoàng

Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàng, hoặc Trần Văn Hoàng

Tên cha: Trần Văn Minh

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nhựt

Năm thất lạc: Khoảng năm 1951

Bà Nguyễn Thị Cúc

Bà Nguyễn Thị Cúc đăng ký tìm anh Nguyễn Văn Hoàng, hoặc Trần Văn Hoàng, sinh khoảng năm 1950. Quê Sài Gòn. Thân sinh là hai cụ Trần Văn Minh và Nguyễn Thị Nhựt.

Khoảng năm 1951, cụ Nguyễn Thị Nhựt bị bệnh tâm thần. Cuộc sống khó khăn nên cụ Trần Văn Minh mang con trai là ông Nguyễn Văn Hoàng gửi vào nhà thờ Cha Tam Bên, nay là đường Học Lạc, Tp. HCM, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *