Tìm người thân

MS4404: Nguyễn Thị Chiên tìm ba ruột Nguyễn Kinh

Họ và tên: Nguyễn Kinh

Quê quán: Sài Gòn

Năm thất lạc: 1975

Bà Nguyễn Thị Tao

Bà Nguyễn Thị Tao

Chị Nguyễn Thị Chiên rất mong tin ba ruột là ông Nguyễn Kinh, mất liên lạc từ năm 1975.

Chị Chiên nghe mẹ là bà Nguyễn Thị Tao kể lại. Ông Kinh quê ở quận 6, Tp. Hồ Chí Minh, không rõ ông bao nhiêu tuổi. Năm 1972, ông đi lính cho chế độ cũ, chức vụ là Trưởng Tăng 1, đóng quân ở Dạ Lê, Huế. Tại đây, ông chung sống với bà Tao, sinh năm 1944 tại Hương Trà, Huế. Đến năm 1975, trước thời gian giải phóng, bà Tao tìm ông Kinh ở khắp nơi nhưng không gặp. Khi đó, bà đang mang thai tháng thứ hai nhưng chưa kịp báo tin này cho ông. Hai người bặt tin nhau từ đó. Khi còn tại ngũ, ông Kinh chơi thân với Đại úy Ngân và vợ chồng ông Thạch, bà Lanh. Trên tay ông có đeo một chiếc vòng bạc khắc tên Hồng.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *