Tìm người thân

MS22578: Nguyễn Thị Châu tìm em Nguyễn Thị Thau

Họ và tên: Nguyễn Thị Thau

Tên cha: Nguyễn Văn Bột

Tên mẹ: Lê Thị Đon

Tên anh-chị-em: Lan, Châu và Ven

Năm thất lạc: Khoảng năm 1953

Cụ Nguyễn Văn Bột lúc trẻ, bố bà Nguyễn Thị Thau

Bà Nguyễn Thị Châu đăng ký tìm em Nguyễn Thị Thau, sinh năm 1948, quê Thanh Hóa. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Bột và Lê Thị Đon. Các chị em là Lan, Châu và Ven.

Khoảng năm 1953, do cuộc sống khó khăn cụ Lê Thị Đon mang con gái Nguyễn Thị Thau gửi vào nhà thờ tại Thị xã Thanh Hóa nhờ nuôi giúp. Sau đó, gia đình đến thăm bà Thau vài lần. Năm 1954, gia đình đến thăm thì được tin tất cả trẻ em trong nhà thờ đã được đưa vào Nam, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *