Tìm người thân

MS6525: Nguyễn Thị Chắt tìm mẹ Nguyễn Thị Nhặt và em gái

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhặt

Năm thất lạc: 1943-1946

MS6525

Hình của bà Nguyễn Thị Chắt lúc trẻ

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Chắt mong muốn tìm mẹ là cụ Nguyễn Thị Nhặt (hoặc Nhắt) và em gái, bỏ nhà đi từ năm 1946.

Cụ Nhặt sinh năm 1923, quê gốc ở Thái Bình, sinh sống ở Hải Phòng. Cha cụ là tên Nguyễn Văn Bài (Phó Bài), có vựa bán chuối lớn nhất chợ Kiến An, Hải Phòng.

Năm 1940-1941, cụ lấy chồng tên là Nguyễn Văn Sông, sinh được 2 người con gái. Năm 1946, vì giận bố chồng, cụ Nhặt bồng theo người con gái nhỏ bỏ nhà đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *