Tìm người thân

MS14448: Nguyễn Thị Chấp tìm hai con trai

Họ và tên: Nguyễn Viết Cường và Nguyễn Huy Quyền

Tên mẹ: Nguyễn Thị Chấp

Năm thất lạc: 1993

Bà Nguyễn Thị Chấp mong tin con Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1987 và Nguyễn Huy Quyền, sinh năm 1989. Quê Hà Giang.

Anh Nguyễn Viết Cường và Nguyễn Huy Quyền lúc nhỏ cùng mẹ nuôi

Do không đủ khả năng nuôi hai con trai là Nguyễn Việt Cường và Nguyễn Huy Quyền, năm 1993, bà Nguyễn Thị Chấp đồng ý cho hai con trai làm con nuôi  người Pháp. Từ đó, bà Chấp không có thông tin gì về hai con cho đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *