Tìm người thân

MS7316: Nguyễn Thị Chắc tìm em Nguyễn Thị Lép

Họ và tên: Nguyễn Thị Lép

Năm sinh: 1943

Năm thất lạc: 1946

MS7316

Hình bà Nguyễn Thị Chắc

Người trong hình là bà Nguyễn Thị Chắc, tha thiết mong tin em gái là Nguyễn Thị Lép, thường gọi là Gái Con,

sinh khoảng năm 1943, tại Bắc Ninh.

Bà Lép trước đây thường gọi là Gái Con, sinh khoảng năm 1943, quê ở Bắc Ninh. Cha mẹ mất sớm, hai chị em bà đến ở nhờ nhà bác. Năm 1945, bác dâu đem bà Lép mới 3 tuổi tới gửi vào nhà thờ gần sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh cho các sơ nuôi giúp rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *