Tìm người thân

MS15135: Nguyễn Thị Bửu Tâm tìm cha Nguyễn Bá Tòng

Họ và tên: Nguyễn Bá Tòng

Năm thất lạc: Khoảng năm 1977

Chị Nguyễn Thị Bửu Tâm

Chị Nguyễn Thị Bửu Tâm đăng ký tìm cha Nguyễn Bá Tòng, sinh năm 1935, quê Rạch Giá.

Trước năm 1970, ông Nguyễn Bá Tòng đã lập gia đình ở Bạc Liêu. Năm 1970, ông Tòng đi lính, đóng quân tại Cần Thơ. Tại đây, ông Tòng chung sống với bà Đinh Thị Tố Nga, là người gốc Sài Gòn, đã có 4 con trai. Khoảng năm 1971, bà Nga sinh con gái, đặt tên là Nguyễn Thị Bửu Tâm. Một thời gian sau, vợ ông Tòng lên gặp và ông Tòng theo vợ về Bạc Liêu. Sau đó, bà Nga cùng các con lên Sài Gòn sinh sống. Khoảng năm 1977, gia đình nhận được thư ông Tòng gởi về từ Mỹ, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]