Tìm người thân

MS5315: Nguyễn Thị Bình tìm dì Nguyễn Thị Niêm

Họ và tên: Nguyễn Thị Niêm

Năm sinh: 1942

Quê quán: Nghệ An

Năm thất lạc: 1945

Chị Nguyễn Thị Bình mong biết tin dì là bà Nguyễn Thị Niêm, thất lạc vào năm 1945.

Bà Niêm sinh khoảng năm 1942, quê ở Nghệ An. Năm 1945, hoàn cảnh gia đình đói khổ nên đã dẫn bà niêm vào nhà thờ Vinh, Nghệ An nhờ nuôi giúp. Khi đó, bà Niêm khoảng 2-3 tuổi. Sau này, chị gái tới tìm lại bà nhưng không rõ bà đã được đưa đi đâu. Kể từ đó, gia đình không nhận được thêm tin tức gì về bà nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *