Tìm người thân

MS11719: Nguyễn Thị Bích tìm gia đình

Năm thất lạc: 1973

Ảnh chị Bích

Trong ảnh là chị Nguyễn Thị Bích, sinh năm 1973, quê Hưng Yên đăng ký tìm gia đình, được gừi vào nhà thờ Ngọc Đồng lúc mới sinh không lâu. Chị Bích có đặc điểm là một bàn chân bị lật ngửa.

Theo thông tin từ mẹ nuôi kể lại, năm 1973, chị Bích được về nuôi từ nhà thờ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên. Khoảng 1 tuần sau, nhà thờ gởi đến cho mẹ nuôi rất nhiều tem phiếu để mua đường, sữa có ghi thông tin người gởi. Tuy nhiên thông tin đó sau này đã bị thất lạc. Mẹ nuôi chỉ nhớ là gửi từ Ngũ Lão, Hưng Yên.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]