Tìm người thân

MS15688: Nguyễn Thị Bích Hằng tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 11/1984

Chị Nguyễn Thị Bích Hằng

Chị Nguyễn Thị Bích Hằng đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ bố mẹ nuôi kể lại, khoảng tháng 11/1984, có một người phụ nữ bồng theo một bé gái lang thang ở ga Yên Bái. Vì hoàn cảnh khó khăn, người mẹ cho bé gái cho gia đình ở Phú Thọ nhận làm con nuôi. Khi cho con, người mẹ có theo gia đình nuôi về nhà, và được cho 10kg gạo. Sau đó, người mẹ quay lại thăm con mấy lần nhưng gia đình nuôi không cho gặp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]