Tìm người thân

MS11332: Nguyễn Thị Bền tìm em Nguyễn Thị Lượng (Đém)

Họ và tên: Nguyễn Thị Lượng

Năm sinh: 1950

Quê quán: Campuchia

Tên cha: Nguyễn Văn Hai

Tên mẹ: Trần Thị Quỳnh

Tên anh-chị-em: Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Thị Ngành, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Văn Cho

Năm thất lạc: 1966

Nguyen Thi Ben-001

Bà Nguyễn Thị Bền

Bà Nguyễn Thị Bền hay Nguyễn Thị Cần rất mong biết tin em Nguyễn Thị Lượng, thường gọi là Đém, sinh khoảng năm 1950, tại Campuchia. Mất liên lạc năm 1966. Bà Đém cao khoảng 1m60, người hơi tròn, mắt hơi lé.

Vợ chồng cụ Chín Rùa sinh được 6 người con là Thiện, Ngành, Ngân, Cần, Lượng và Cho. Gia đình sinh sống ở Cỏ Sam, Nam Vang. Bà Cần tham gia hoạt động cách mạng nên hồi hương về Việt Nam năm 1966. Khi đó, bà Lượng đòi đi cùng nhưng bà Cần không cho. Sau này, bà Cần quay lại Cỏ Sam hỏi thăm thì được biết mọi người đã mất, riêng bà Lượng lấy chồng rồi sinh được 2 người con. Có thời gian gia đình bà Lượng sống tại biên giới Thái Lan và Campuchia. Sau đó thì chuyển sang Thái Lan sinh sống.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *