Tìm người thân

MS19114: Nguyễn Thị Bến tìm con Trần Nữ Dương Hồng Dạ Thảo

Họ và tên: Trần Nữ Dương Hồng Dạ Thảo

Năm sinh: 1974

Năm thất lạc: 1975

Bà Nguyễn Thị Bến tha thiết mong tin con gái Trần Nữ Dương Hồng Dạ Thảo, sinh năm 1974, thất lạc ở ven rừng Gia Lai năm 1975.

Năm 1975, bà Bến dẫn theo hai con là Minh Vương và Dạ Thảo từ Gia Lai về Nha Trang. Khi đó, ba mẹ con đi nhờ xe của vợ chồng một sỹ quan VNCH. Chiều tối hôm đó, xe dừng lại ở một khu rừng để mọi người lấy nước và nghỉ ngơi. Vợ chồng đại úy chủ động ẵm giúp con gái nhỏ Dạ Thảo để bà Bến đi lấy nước. Bà Bến dẫn con trai đi một đoạn thì nghe một tiếng pháo nổ to rồi không thấy chiếc xe đâu nữa. Từ đó, bà Bến không biết tin tức gì về con gái của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *