Tìm người thân

MS3603: Nguyễn Thị Bé tìm em trai cho lúc nhỏ

Họ và tên: Chưa đặt tên

Năm sinh: 1945

Năm thất lạc: 1945

Bà Nguyễn Thị Bé

Bà Nguyễn Thị Bé

Bà Nguyễn Thị Bé có một người em trai chưa đặt tên, phải cho đi trong nạn đói 1945.

Năm đó, cụ Tuất sinh con trai xong thì ốm nặng, sợ vợ con không qua khỏi nên cụ Liên đã bồng con cho một bà sơ trên phố Hàng Bột mà không để lại thông tin gì.

Sau này, cụ Tuất đã nhiều lần quay lại phố Hàng Bột tìm con nhưng không tìm thấy manh mối gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *