Tìm người thân

MS12354 : Nguyễn Thị Bé tìm chú Nguyễn Xuân Hích

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hích

Năm thất lạc: 1945

Ảnh bà Nhẫn, chị ông Hích

Gia đình mong biết tin ông Nguyễn Xuân Hích và con cháu của ông. Bố là cụ Nguyễn Xuân Tính. Các anh chị em là Hiển, Nhẫn, Nhiên và Sẹo. Quê Thái Bình.

Năm 1945, vợ con mất trong nạn đói, ông Hích bỏ làng theo bạn bè vào Nam làm cao su rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *