Tìm người thân

MS12541: Nguyễn Thị Bảy tìm 3 cháu Hà, Hằng và Ngân

Họ và tên: Hà, Hằng và Ngân

Năm sinh: 1963 - 1966 - 1969

Năm thất lạc: 1975

Ảnh bà Bảy

Bà Nguyễn Thị Bảy đăng ký tìm 3 cháu Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1963, Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1966 và Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1969. Quê Cà Mau. Bố mẹ là ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Tình.

Trước năm 1963, ông Tùng đi tập kết ra Bắc rồi lập gia đình với bà Nguyễn Thị Tình, quê Bắc Giang. Ông bà sinh được 3 con gái là Hà, Hằng và Ngân. Năm 1975, gia đình ông Tùng chuyển vào Cà Mau sinh sống rồi mất liên lạc. Sau này, gia đình có tin vợ chồng ông Tùng đã mất còn 3 cháu thì bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *