Tìm người thân

MS9927: Nguyễn Thị Băng Tuyền tìm bố Nguyễn Văn Trương

Họ và tên: Nguyễn Văn Trương

Tên cha: Nguyễn Ngãi

Tên mẹ: Bà Thính

Năm thất lạc: 8/5/1992

Ông Nguyễn Văn Trương

Ông Nguyễn Văn Trương

Chị Nguyễn Thị Băng Tuyền mong gặp cha là ông Nguyễn Văn Trương, tức Mười Trương, sinh năm 1947, quê ở Nghĩa Bình cũ. Ông Trương kết hôn với bà Phạm Thị Sáu rồi sinh được 5 người con tên là Thanh, Nga, Tùng, Tuyền và Tường. Cả gia đình ông sinh sống tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Ông Trương có nghề làm gạch và nấu mía đường. Tháng 5/1992, ông Trương bỏ nhà đi và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *