Tìm người thân

MS10770 : Nguyễn Thị Ánh Tuyết tìm cha Phạm Kim Bai

Họ và tên: Phạm Kim Bai

Năm thất lạc: Sau năm 1975

Chị Nguyễn Thị Lan

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết đăng ký tìm cha Phạm Kim Bai, sinh khoảng năm 1940. Quê Long An.

Trước năm 1975, ông Phạm Kim Bai là lính VNCH. Khoảng năm 1969 -1970, ông Bai gặp và chung sống với bà Nguyễn Thị Chín, quê Phú Yên. Năm 1971, bà Chín sinh con gái Nguyễn Thị Ánh Tuyết và năm 1973, sinh con gái Nguyễn Thị Lan. Sau năm 1975, ông Bai về quê, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *