Tìm người thân

MS20052: Nguyễn Thị Ái Loan tìm em họ Nguyễn Tiến Dũng

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

Năm sinh: 1961

Năm thất lạc: 1975-1980

Bà Nguyễn Thị Ái Loan mong tìm em họ Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1961, quê Hà Nội.

Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Đô và Nguyễn Thị Tý. Dưới ông Dũng có các em tên là Hùng, Hải, Đường và Tuyết. Trước năm 1975, gia đình sống bằng nghề dệt vải tại Chương Mỹ, Hà Nội. Sau đó ông Dũng chuyển đến Khâm Thiên, Hà Nội sinh sống. Khoảng năm 1975, ông Dũng bỏ đi và mất tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]