Tìm người thân

MS12363: Nguyễn Thế Nhu tìm em gái Nguyễn Thị Vịt

Họ và tên: Nguyễn Thị Vịt

Năm sinh: 1945

Năm thất lạc: 1945

Ảnh ông Nhu

Ông Nguyễn Thế Nhu đăng ký tìm em Nguyễn Thị Vịt, sinh năm 1945. Quê Nam Định. Thân sinh là 2 cụ Nguyễn Thế Nhi và Nguyễn Thị Vẹt. Các anh chị em là Nhu, Ngan, Ngỗng và Nhụ.

Năm 1945, sau khi sinh bà Vịt không lâu thì cụ Vẹt bị bệnh nặng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cụ Nhi mang con gởi vào nhà thờ lớn Nam Định nhờ nuôi giúp. Sau này, gia đình nghe tin tất cả trẻ được nhận vào nhà thờ thời gian đó đều được đưa đến khu vực nhà thờ Bùi Chu – Phát Diệm thuộc tỉnh Ninh Bình rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *