Tìm người thân

MS13016 : Nguyễn Thế Huy tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1970

Ông Nguyễn Thế Huy đăng ký tìm họ hàng bên nội. Mất liên lạc sau khi cha ông Huy mất năm 1970.

Trước năm 1945, cha ông Huy là cụ Nguyễn Thế Chữ rời quê Thái Bình vào Cà Mau lập nghiệp. Sau đó ông lập gia đình và ở lại đâu sinh sống. Khi đó, cụ Chữ có nói khi đất nước giải phóng sẽ dẫn vợ và các con về quê.

Năm 1970 cụ Chữ mất vì lạc đạn. Khi đó, cụ để lại 1 tờ giấy có ghi thông tin về gia đình mình. Cha tên là Nguyễn Thế Trường, mẹ là cụ bà Trần Thị Lẫm. Các anh chị em là Nguyễn Thế Đông, chị Nguyễn Thị Hoạt, Nguyễn Thế Long, Nguyễn Thị Đặc và Nguyễn Thị Vững.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *