Tìm người thân

MS13093: Nguyễn Thanh Tuyền tìm con Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ

Năm sinh: 1996

Năm thất lạc: 1998

Ảnh bà Tuyền và các con

Bà Nguyễn Thanh Tuyền đăng ký tìm con Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ, sinh năm 1996, tại Đồng Nai. Năm 1998, bà Tuyền sinh con nhỏ nên gửi Huệ cho người bạn tên Ngọc có chồng tên Phương ở Nhơn Trạch, Đồng Nai chăm sóc. Ba tháng sau, bà quay lại thăm con thì vợ chồng bà Ngọc đã chuyển lên Bình Phước sinh sống và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *