Tìm người thân

MS1979: Nguyễn Thanh Tuấn tìm em Nguyễn Thị Hương

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

Năm sinh: 1959

Tên anh-chị-em: Có 5 anh em: anh Nguyễn Hữu Tình(mất), Nguyễn Xuân Lý(thường gọi là Lùn), anh Tuấn (thường gọi là 5 Cò), Hương ( thường gọi là Sáu Hương)và Nghĩa.

Năm thất lạc: 1970

Ông Nguyễn Thanh Tuấn

Ông Nguyễn Thanh Tuấn mong muốn tìm em gái tên là Nguyễn Thị Hương, thường gọi là Năm Cò, sinh năm 1959. Bố mẹ mất sớm nên năm anh em là Tình, Lý, Tuấn, Hương và Nghĩa sống nương tựa lẫn nhau tại Bình Định.

Năm 1969, bà Hương khi đó khoảng 10 tuổi, được dì ruột ở huyện Tân Hòa, tỉnh Phú Yên đưa về chăm sóc. Năm 1970, ông Tuấn tìm đến thăm em thì được biết em gái đã đi ở giúp việc cho cụ Nguyễn Văn Châu, quê ở Bình Dương. Sau đó, ông Tuấn nhờ người đưa đến thăm em thì được biết em gái ông đã bỏ đi đâu không rõ.

Từ đó đến nay, gia đình không có thông tin gì của bà Nguyễn Thị Hương.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *